spravca

25. septembra 2023

Upravené úradné hodiny

25. septembra 2023

Oznámenie o začatí konania zv. 25.9.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú v obci Veľký Kýr
13. septembra 2023

Oznámenie o začatí konania zv. 13.9.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín, ktoré rastú v obci Mojzesovo
8. septembra 2023

Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA informuje

24. augusta 2023

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

https://youtu.be/QOo8X5uJxZU?si=fyRDZ-m3KslYY3Q9
23. augusta 2023

Oznam – Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad bude od 28.8. (pondelok) do 1.9. (piatok) z dôvodu školenia a čerpania dovoleniek zatvorený. A községi hivatal 2023.8.28.-tól (hétfő) 2023.9.1.-ig (péntek) iskolázás és szabadság […]
21. augusta 2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny 12.9.2023 v čase od 8:00 do 10:30 hod. Tudatjuk a villanyáram szolgáltatás megszakításáról 2023.9.12-én 8:00 -tól 10:30-ig.
17. augusta 2023

Obec Veľký Kýr – Nagykér község – oficiálna stránka FB

Oznamujeme všetkým sledovateľom Fb stránky Obce Veľký Kýr, že Obec vytvorila nový Fb profil „Obec Veľký Kýr – Nagykér község – oficiálna stránka“ a odteraz bude […]
15. augusta 2023

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok zv. 15.8.2023

parcely reg. „C“ parc. č. 1053/5 záhrada o výmere 921 m2 , zapísaný na LV č. 1, katastrálne územie Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr […]