august 2022

30. augusta 2022

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

19. augusta 2022

Zmluva o poskytnutí dotácií NSK

Touto zmluvou sa Nitriansky samosprávny kraj zaväzuje poskytnúť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na rok 2022 vo výške 24 795,80 EUR, s cieľom podporiť realizáciu aktivít […]
19. augusta 2022

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 28. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 8. 2022 o 19,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.
10. augusta 2022

Prezentácia architektonických návrhov

Dňa 9.8.2022 sa od 17.00 hod. konala vo veľkom kultúrnom dome prezentácia návrhov nového usporiadania centra obce. Prezentácia architektonických návrhov (pdf, 43 MB)