máj 2022

19. mája 2022

Ako napustiť bazén?

Vážení odberatelia, ak ste sa rozhodli napustiť bazén z verejného vodovodu, informujte o tejto skutočnosti Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., konkrétne vám územne prislúchajúce výrobno-prevádzkové stredisko. […]
18. mája 2022

Súťaž – Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 12. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022.  Prihlášku a bližšie informácie nájdete TU
6. mája 2022

Online veľtrh pracovných príležitostí

EURES Slovensko vás pozýva na online veľtrh pracovných príležitostí With EURES to EUROPE! Dňa 12. mája 2022 od 10:00 do 13:00 hod. Informácie aj na eures.sk a […]
5. mája 2022

Náš Kýrnik č. 1/2022