december 2023

21. decembra 2023

Verejná vyhláška

Rekonštrukcia vodovodu ul. Pažiť
21. decembra 2023

Vianočný pozdrav-Karácsonyi üdvözlet

20. decembra 2023

Verejná vyhláška

Oznámenie o vstupe na pozemok
19. decembra 2023

Schválený rozpočet obce Veľký Kýr na rok 2024 zv. 19.12.2023

19. decembra 2023

VZN č. 4/2023 vz. 19.12.2023

 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 Obce Veľký Kýr o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov […]
19. decembra 2023

VZN č. 3/2023 vz. 19.12.2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č.  3/2023, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
19. decembra 2023

Farský úrad

Farský úrad oznamuje veriacim, že v dňoch 19. decembra až do 22. decembra (utorok až piatok) nebudú sväté omše.
19. decembra 2023

Slovenská pošta

Slovenská pošta hľadá na trvalý pracovný pomer doručovateľku. Bližšie informácie na miestnej pošte.
18. decembra 2023

Otváracia doba OcÚ