november 2023

30. novembra 2023

Návrh rozpočtu obce Veľký Kýr na r. 2024, 2025, 2026 zv. 30.11.2023

28. novembra 2023

Zber použitého oleja

Dňa 14.12.2023 (štvrtok)   od 13:00 do 15:00  hodín na námestí sv. Štefana (t.j pred kostolom) bude zber použitého kuchynského oleja. Za 6 l starého oleja dostanete 1l nového […]
28. novembra 2023

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu sa uskutoční 29.11.2023. t.j. v stredu v čase od 8.00 do 16.00 hod. v areáli obecných garáží na Mlynskej ulici.
28. novembra 2023

Návrh VZN č. 4/2023

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 Obce Veľký Kýro určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a […]
28. novembra 2023

Návrh VZN č. 3/2023

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 3/2023, ktorým sa rušívšeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
27. novembra 2023

Externá učebňa materskej škôlky

27. novembra 2023

Príde k nám Mikuláš

16. novembra 2023

Zberný dvor

Zberný dvor Kačín bude otvorený v tomto roku poslednýkrát 18.11.2023 (sobota).
14. novembra 2023

Divadelné predstavenie

Miestna organizácia Csemadoku, umelecká agentúra The Art a Bratislavská VŠMU Vás srdečne pozývana divadelné predstavenie, komédiu Görgey Gábora: Komámasszony, hol a stukker? Predstavenie sauskutoční 15. decembra […]