september 2022

20. septembra 2022

Pozvánka

Klub dôchodcov organizuje účasť na sv. omši dňa 8.10.2022 na Marianku, kde Vás srdečne pozývajú. Odchod o 8.30 hod. z námestia. Ďalej dňa 27.9.2022 usporiada vlakový […]
13. septembra 2022

Falukép: Nagykér

Pezsgő falusi élet Nyitranagykéren https://vasarnap.com/aktualis/pezsgo-falusi-elet-nyitranagykeren
9. septembra 2022

Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje chovateľov ošípaných na možný výskyt afrického moru ošípaných v okrese Nové Zámky a nabádajú chovateľov na ostražitosť. EFSA-poster-A3-chovatelia-1  […]