9. januára 2023

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2023

3. januára 2023

Uverejnenie výsledkov volieb 2022 NSK

3. januára 2023

Výsledky volieb do VÚC v obci Veľký Kýr

3. januára 2023

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 konaných dňa 29.10.2022 v obci Veľký Kýr

Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov 2503 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1170 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1169 Počet platných hlasovacích lístkov […]
28. decembra 2022

Letecké snímky obce (2012)

5. decembra 2022

Smútočný oznam

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 43 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Miriam Lőrinczová, rod. Nezozonová, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Nitrianska č. 40. Pohreb zosnulej […]
1. decembra 2022

Smútočný oznam

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Mária Szárazová, rod. Szárazová, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Hámad č. 30. Pohreb zosnulej […]
1. decembra 2022

Adventný kalendár

V nadväznosti na vlaňajší prvý ročník živého adventného kalendára sa tento rok adventný kalendár rozsvieti na Hlavnej ulici v 24-och oknách, pod záštitou Združenia maďarských rodičov […]
30. novembra 2022

Elektronické faktúry

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ponúka pre svojich zákazníkov možnosť aktivovať si zasielanie faktúr v elektronickej podobe na zvolenú e-mailovú adresu. Aktivujte si elektronické zasielanie faktúr na […]