Č.zml.DátumNázovPopisSumaLink
2024/2118 apríla, 2024Slovak Parcel Service s.r.o, Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217

Nájomná zmluva  a umiestnenie Boxu balíkovo Priloha č.1_velky kyr

2024/2011 apríla, 2024Dobraobec s.r.o, Švermova 1085/40, Sobrance 073 01, IČO: 53539133

Zmluva o vytvorení webového sídla  a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva

2024/193 apríla, 2024Komunál -Servis, s.r.o, Hlavnná 3, 080 01 Prešov, IČO: 51115026

Príkazná zmluva  č. 49/VO/01/2024/PL-KS

2024/1821 marca, 2024Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 831 03, IČO: 00177474

Zmluva č. 324 0251 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2024/1727 februára, 2024AB-STAV, s.r.o., 951 07 Malý Cetín, IČO: 36548707

Zmluva o dielo – realizačné práce „Prestrešenie nad pódium“

2024/1626 februára, 2024Paketa Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999

Dodatok č.1 – Rozšírenie Z-BOXu

2024/1526 februára, 2024Rybárske združenie Veľký Kýr, IČO: 53793781

Zmluva o poskytnutítransféru z rozpočtu obce na rok 2024

2024/1420 februára, 2024SPIX s.r.o.

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia B pavilónu ZŠ

2024/139 februára, 2024Občianske združenie Kynderko, IČO: 50536290

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2024

2024/129 februára, 2024Šachový klub Veľký Kýr, IČO: 36103730

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2024

2024/118 februára, 2024FC Veľký Kýr, Staničná 1174/17, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 31872786

Zmluva o poskytnutí  transféru z rozpočtu obce na rok 2024

2024/106 februára, 2024Slovenský červený kríž, MO Veľký Kýr, IČO: 00415 995

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2024

2024/96 februára, 2024ADUR, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 47842083

Zmluva  na divadelné predstavenie “ POZVÁNKA“

2024/831 januára, 2024RRA Novozámocko, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 737 711

Zmluva o dielo -Spracovanie žiadosti O NFP/Zabezpečenie VO -Pódium v kultúrnom parku

2024/731 januára, 2024Csemadok Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2024

2024/625 januára, 2024Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí z rozpočtu  obce na rok 2024

2024/525 januára, 2024Poľovnícke združenie Hubert Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2024

2024/425 januára, 2024Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2024

2024/317 januára, 2024Slovenská republika zastúpená MINV SR

Darovacia zmluva  -technika CISMA

2024/210 januára, 2024Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31575951

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

2024/13 januára, 20243W Slovakia s.r.o.

Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

1093-zml21 decembra, 2023Mésárošová Daniela, Erika

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.10.2023

1092-zml11 decembra, 2023JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad

1091-zml22 novembra, 2023Generali

Dodatok č. 2

1090-zml31 októbra, 2023R.Cs.

Zmluva o nájme obecného bytu

1089-zml31 októbra, 2023Mésárošová Daniela, Mésárošová Erika

Kúpna zmluva 31.10.2023

1088-zml31 októbra, 2023M.O

Zmluva o nájme obecného bytu

1087-zml31 októbra, 2023B.J.

Zmluva o nájme obecného bytu

1086-zml30 októbra, 2023Vladimír Žitný

Kúpna zmluva 30.10.2023

1085-zml30 októbra, 2023Ladislav Dojčan, Zuzana Dojčanová

Kúpna zmluva

1084-zml30 októbra, 2023Matica slovenská Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1083-zml20 októbra, 2023Regionálne vydavateľstvo – Alena Jaššová, s.r.o

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo z roku 2022 zo dňa 7.januára 2022 o vydaní obecného časopisu “ Náš Kýrnik“

1082-zml19 októbra, 2023RRA Novozámocko

Zmluva o dielo – „Externá učebňa materskej školy“- externý manažment

1081-zml4 októbra, 2023ÚPSV a R Nové Zámky

Dohoda č.23/17/010/74 – aktivačná činnosť

1080-zml28 septembra, 2023Žófia Mešterová, Monika Danóciová, Michal Danóci

Kúpna zmluva

1079-zml22 septembra, 2023Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o nájme IP koncového zariadenia

1078-zml22 septembra, 2023Slovak Telekom, a.s.

Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta

1077-zml22 septembra, 2023Slovak Telekom a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1076-zml22 septembra, 2023Slovak Telekom a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb

1075-zml21 septembra, 2023Rybárske združenie Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1074-zml6 septembra, 2023ZSE Energia,a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

1073-zml6 septembra, 2023Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_138

1072-zml6 septembra, 2023Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_133

1071-zml4 septembra, 2023Nitriansky samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie

1070-zml24 augusta, 2023Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva o budúcej zmluve o zdriadení vecného bremena č. 57667/2023

1069 - zml17 augusta, 2023Štefan Krizsan

Kúpna zmluva

1068-zml7 augusta, 2023Csemadok , ZO Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1067-zml31 júla, 2023Regionálna vodárenská s.r.o.

Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd Veľký Kýr

1066-zml31 júla, 2023ZSE

Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom pre odberateľa elektriny v domácnosti

1058-zml7 júla, 2023Webstern, s.r.o.

Dohoda o urovnaní

1065-zml21 júla, 2023SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

Darovacia zmluva

1064-zml24 júla, 2023MAS CEDRON-NITRAVA

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

1063-zml24 júla, 2023Benjamín Száraz

Kúpna zmluva

1062-zml14 júla, 2023ZSE

Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom pre odberateľa elektriny v domácnosti

1061-zml10 júla, 2023Orange Slovensko, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

1060-zml10 júla, 2023Združenie vinárov a vinohradníkov Čerdavin

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1059-zml10 júla, 2023František Dojčan, Magdaléna Dojčanová

Kúpna zmluva

1057-zml7 júla, 2023Nitriansky samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

1056-zml7 júla, 2023Regionálna vodárenská s.r.o.

Zmluva o prevádzkovaní ČOV Komjatice

1055-zml6 júla, 2023D.

Zmluva o nájme obecného bytu

1054-zml4 júla, 2023Pavol Javorčík

Kúpna zmluva

1053-zml30 júna, 2023K.H.

Zmluva o nájme obecného bytu

1052-zml30 júna, 2023I.V.

Zmluva o nájme obecného bytu

1051-zml29 júna, 2023OZ Kýranček

Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr

1050-zml19 júna, 2023Jozef Szabó, Norbert Szabó, Natália Verešová

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.5.2023

1049-zml12 júna, 2023RRA NOVOZÁMOCKO

Zmluva o dielo

1048-zml8 júna, 2023Katarína Mészárosová

Kúpna zmluva

1047-zml31 mája, 2023Združenie obcí Čistá Voda

Písomné vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do majetku právnickej osoby – Dodatok č. 1

1046-zml31 mája, 2023Združenie obcí Čistá Voda

Písomné vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do majetku právnickej osoby

1045-zml19 mája, 2023Jozef Szabó, Norbert Szabó, Natália Verešová

Kúpna zmluva

1044-zml19 mája, 2023Boris Banás

Kúpna zmluva

1043-zml18 mája, 2023Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

1042-zml17 mája, 2023Michael Ballai

Kúpna zmluva

1041-zml12 mája, 2023Štefan Mali

Kúpna zmluva

1040-zml12 mája, 2023Ladislav Szabó

Kúpna zmluva

1039-zml10 mája, 2023Helena Kazánová

Kúpna zmluva

1038-zml27 apríla, 2023Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1037-zml21 apríla, 2023KYRNET, s.r.o.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

1036-zml18 apríla, 2023El Bra De, s.r.o.

Zmluva o dielo – Externá učebňa materskej škôlky

1035-zml18 apríla, 2023Slim Team, s.r.o.

Zmluva o dielo – ihrisko RODINKA

1034-zml6 apríla, 2023Mgr. Janette Czibulová – BEZTECH

Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnotechnickej služby – BOZP a služby v oblasti Ochrany pred požiarmi OPP

1033-zml6 apríla, 2023M.J.

Zmluva o nájme obecného bytu

1032-zml6 apríla, 2023V.K.

Zmluva o nájme obecného bytu

1031-zml17 marca, 2023Farský úrad

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1030-zml17 marca, 2023Združenie maďarských rodičov na Slovensku

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1029-zml2 marca, 2023MJ-Health & Work s.r.o.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby

1028-zml2 marca, 2023MJ-Health & Work s.r.o.

Vykonávavanie úloh pracovnej zdravotnej služby

1027-zml23 februára, 2023Slovenský červený kríž, MO Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1026-zml23 februára, 2023Vendelín Zaťko – Promedianet

Zmluva o tvorbe programov obecnej káblovej televízie

1025-zml6 februára, 2023Spievankovo

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

1024-zml16 februára, 2023Šachový klub Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1023-zml15 februára, 2023Wild Bulls

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1022-zml10 februára, 2023Kynderko

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1021-zml8 februára, 2023Jednota dôchodcov

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1020-zml8 februára, 2023Márió

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

1019-zml6 februára, 2023Made in Hungária

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

1018-zml6 februára, 2023Karthago

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

1017-zml6 februára, 2023Carisma tv, s.r.o.

Zmluva o vysielaní televíznych programových služieb

1016-zml3 februára, 2023ZsVS a.s.

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena

1015-zml3 februára, 2023Queenmania

Zmluva o dodaní umeleckého výkonu

1014-zml1 februára, 2023FC Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023

1013-zml25 januára, 2023Dodatok č.2 k Zmluve o dielo z roku 2022

Regionálne vydavateľstvo

1012-zml2 januára, 2023Útulok Nové Zámky

Zmluva útulok Nové Zámky

1010-zml8 decembra, 2022DEUS

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

1011-zml13 decembra, 2022Ing. Henrieta Godány Vaššová

Audit účtovnej závierky

1008-zml22 novembra, 2022Citrón s.r.o., Bratislava

Zmluva o spolupráci

1009-zml23 novembra, 2022DANAŠ s.r.o., Veľké Zálužie

Zmluva o dielo

1006-zml25 októbra, 2022Ing. Daniel Kúth

Darovacia zmluva

1007-zml31 októbra, 2022Telekom

Nájomná zmluva – stožiar

1004-zml26 septembra, 2022B.S.

Kúpna zmluva

1005-zml25 októbra, 2022Ing. Daniel Kúth

Kúpna zmluva

1002-zml28 septembra, 2022B.S.

Zmluva o nájme obecného bytu

1003-zml23 septembra, 2022B.S.

Kúpna zmluva

1000-zml13 septembra, 2022Kóňastav s.r.o.

Dohoda na vykonanie stavebných prác

1001-zml13 septembra, 2022Slovenská agentúra životného prostredia

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2020/72 novým záväzkom

994-sta26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

995-sko26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

996-kz24 augusta, 2022J.B.

Kúpna zmluva

997-kz7 septembra, 2022Malý Matej a Szőkeová Miriam, Veľký Kýr

Kúpna zmluva

998-kz7 septembra, 2022Marko Bédi, Nitra

Kúpna zmluva

999-dod9 septembra, 2022Východoslovenská energetika a.s., Košice

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

978-zml11 júla, 2022Slovanet a.s., Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

979-zse14 júla, 2022ZSE Energia, a.s., Bratislava

Zmluva o združenej dodávke elektriny

980-kz18 júla, 2022Ing. Zoltán Száraz, Bratislava

Kúpna zmluva

981-dod2 júna, 2022Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_478

982-apa26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

983-apa26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

984-bud26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

985-hlav26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

986-hlav26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

987-hlb26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

988-mal26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

989-mly26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

990-nam26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

991-nam26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

992-nam26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

993-nov26 júla, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

964-kz23 júna, 2022Chovancová Eliška, Spišská Nová Ves

Kúpna zmluva

965-tra24 júna, 2022Farnosť Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí kapitálového transféru

966-zml29 júna, 2022PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania ČOV

967-zml30 júna, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

968-zml30 júna, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

969-zml30 júna, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

970-zml30 júna, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

971-zml30 júna, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

972-zml30 júna, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

973-zml30 júna, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

974-zml30 júna, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

975-vkd1 júla, 2022Veľký Kýr

Dohoda VKD

976-zml24 júna, 2021Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Zmluva o pripojení – krátkodobý odber

977-dod2 júna, 2022Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Dodatok č.1 k zmluve 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_232

952-rs2 mája, 2022Marwell s.r.o, Bratislava

Dodatok č. 1 k zmluve RS

953-zod27 mája, 2022banet s.r.o., Veľký Blh

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

954-zod27 mája, 2022banet s.r.o., Veľký Blh

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

955-zml31 mája, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

956-zml31 mája, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

957-zml31 mája, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

958-zml31 mája, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

959-zml31 mája, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

960-zml31 mája, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

961-tra1 júna, 2022Csemadok, Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2022

962-zml21 júna, 2022Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nové Zámky

Zmluva o zriadení vecného bremena

963-tra22 júna, 2022Matica slovenská, Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru

938-tra11 februára, 2022Kynderko o.z., Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2022

939-tra24 februára, 2022MO Slovenský červený kríž, Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2022

940-tra28 februára, 2022MO Jednota dôchodcov na Slovensku

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2022

941-zml28 februára, 2022M.Sz., Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

942-ihr17 marca, 2022Obec Mojmírovce

Kúpna zmluva

943-mkd21 marca, 2022Veľký Kýr

Dohoda MKD

944-vyp24 marca, 2022FC Veľký Kýr

Zmluva o výpožičke

945-zvb12 januára, 2022Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Zmluva o zriadení vecných bremien

946-nz31 marca, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

947-zpd11 apríla, 2022Poľnohospodárske družstvo

Zámenná zmluva

948-kz13 apríla, 2022Javorčíkoví, Veľký Kýr

Kúpna zmluva

949-tra20 apríla, 2022Čerdavín, Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2022

950-jam29 apríla, 2022Jamadan

Zmluva o umeleckom výkone

951-kz6 mája, 2022Kamil Kreškóci a manž.

Kúpna zmluva

934-dod11 februára, 2022Regionálne vydavateľstvo – Alena Jaššová s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z r.2022

935-zmo21 januára, 2022ZMOS, Jelšovce

Príkazná zmluva

936-nfp28 februára, 2022Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP

937-zod11 marca, 2022Arnold Mikle, Veľký Cetín

Zmluva o dielo

924-max11 januára, 2022Maxwell spol. s.r.o., Bratislava

Zmluva o zabez. externej správy registratúrneho strediska

925-kz24 januára, 2022Judita Čepedyová, Veľký Kýr

Kúpna zmluva

926-utu5 januára, 2022OZ čiernoužko/Útulok pre opustených psov v NZ

Zmluva o umiestnení psov do útulku

927-tra18 januára, 2022Rybárske združenie Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2022

928-kz26 januára, 2022Veľký Kýr

Kúpna zmluva

929-nz31 januára, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

930-nz31 januára, 2022Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

931-pri2 februára, 2022Prima banka Slovensko a.s., Žilina

Zmluva Prima Banka

932-tra3 februára, 2022FC Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce

933-pri17 februára, 2022Prima banka Slovensko a.s., Žilina

Zmluva Prima Banka

933-pri20220217Prima banka Slovensko a.s., Žilina

Zmluva Prima Banka

905-mps11 októbra, 2021Ministerstvo práce soc. veci a rodiny, Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Zmluva o poskytnutí NFP

907-aud9 októbra, 2019Ing. Henrieta Godány Vaššová, Nové Zámky

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

908-up21 októbra, 2021Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda

909-kz3 novembra, 2021Tímea Vasová, Veľký Kýr

Kúpna zmluva

910-kz3 novembra, 2021Zoltán Dragúň a manželka, Branč

Kúpna zmluva

911-kz4 novembra, 2021Gális Dušan a manželka, Veľký Kýr

Kúpna zmluva

912-nz30 júna, 2021Maroš Peternay, Veľký Kýr

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

913-arc22 novembra, 2021Arcus International s.r.o., Horná Potôň

Dodatok k Servisnej zmluve zo dňa 13.3.2015

914-mkd30 novembra, 2021CDI-FRIMCOM-JANISTAV s.r.o., Bratislava

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

915-vkd30 novembra, 2021CDI-FRIMCOM-JANISTAV s.r.o., Bratislava

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

916-pd15 decembra, 2021Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr, Veľký Kýr

Nájomná zmluva č.19000

917-zml29 decembra, 2021M.Cs., Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

918-ora3 januára, 2022Orange Slovensko, a. s., Bratislava

Dodatok k zmluve

919-kz4 januára, 2022Jozef Csepedi, Veľký Kýr

Kúpna zmluva

920-dod111 januára, 2022CDI – FRIMCOM JANISTAV s.r.o., Bratislava

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.11.2021

921-dod111 januára, 2022CDI – FRIMCOM JANISTAV s.r.o., Bratislava

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.11.2021

922-tra3 januára, 2022Farnosť Veľký Kýr

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2022

923-zod7 januára, 2022Regionálne výdavateľstvo – Alena Jaššová, s.r.o.

Zmluva o dielo 2022

Veľký Kýr

Dohoda o prenájme priestorov MKD

889-ryb7 septembra, 2021Rybárske združenie Veľký Kýr

Nájomná zmluva

890-zam9 septembra, 2021Erik Bolfa, Veľký Kýr

Dodatok č.1 k zámennej zmluve

891-naj9 septembra, 2021Igor Redecký, Veľký Kýr

Zmluva o prenájme nebytového priestoru

SOZA, Bratislava

Hromadná licenčná zmluva

893-vkd25 augusta, 2021Veľký Kýr

Dohoda VKD

894-vkd25 augusta, 2021Veľký Kýr

Dohoda VKD

895-byt25 augusta, 2021Veľký Kýr

Zmluva o nájme obecného bytu

896-mkd9 septembra, 2021Veľký Kýr

Dohoda MKD

897-oto9 septembra, 2021Oto Marko

Dohoda o užívaní verejného priestranstva

898-kz1 októbra, 2021Michal Vajda a Gizela Vajdová, Veľký Kýr

Kúpna zmluva

899-rep11 júna, 2021Erat-Music, Bag

Republic

900-bon30 júna, 2021Ars Voice, Budapešť

Bon Bon

901-rra15 októbra, 2021RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky

Zmluva o dielo

902-vhp29 septembra, 2021Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Štiavnica

Zmluva o budúcej zmluve

903-vkd15 októbra, 2021Veľký Kýr

Dohoda VKD

904-vkd18 októbra, 2021Veľký Kýr

Dohoda VKD