Obecný úrad Veľký Kýr

  1. Udalosti
  2. Vývoz odpadu

Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Vývoz odpadu – Zmesový komunálny odpad

Zbytkový komunálny odpad z domácností po vytriedení odpadov. Nepatrí sem: Objemný odpad, stavebný odpad, triedený odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad a horúci popol!!!

Vývoz odpadu – Zmesový komunálny odpad

Zbytkový komunálny odpad z domácností po vytriedení odpadov. Nepatrí sem: Objemný odpad, stavebný odpad, triedený odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad a horúci popol!!!