DátumPredmetÚspešný uchádzačDruhSumadoc_tags_hfilter
2020/07Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr II.polrok

ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO19541.18zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2020/09Klimatizácia a vetranie priestorov VKD

ENERKLIMA, s.r.o, Levická 3, 949 01 Nitra

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO61233.31zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2020/10Chodník nového cintorína

Kóňastav s.r.o Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO11875.2zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2020/12Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr

ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO51942.84zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2021/02Klimatizácia malého kultúrneho domu

ENERKLIMA, s.r.o, Levická 3, 949 01 Nitra

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO25902.46zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2021/03Závlahový systém futbalového ihriska

Ing. Katarína Matlúchová HEDERA, Žitavská 78, 94103 Úľany/Žitavou

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO11347.32zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2021/03Oprava ústredného kúrenia obecného úradu

Finta s.r.o, Malokýrska 41, 941 07 Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO13899.84zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/06Externé riadenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy“

Cassien, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO3750zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/06Zabezpečenie stavebného dozoru k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy“

Arnold Mikle, Kostolná 613,951 05 Veľký Cetín

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO2000zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2019/07Propagácia obce k rozvoju obecného cestovného ruchu

BONSENS s.r.o. Jesenského 3, 940 62 Nové Zámky

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO1763.64zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2019/07Prvky detského ihriska Veľký Kýr

PLAYSYSTEM s.r.o, Rampová 4 040 01 Košice

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO9114.37zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2019/07Konvektomat do školskej jedálne

ROAX s.r.o, Jasná 276, 941 23 Andovce

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO7937.28zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2019/10Výmena okien obecného úradu Veľký Kýr

Figolock Vavrecky Gabriel, Mládežnícka 20/8, 941 10 Tvrdošovce

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO20348zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2019/10Kompostéry pre obec Veľký Kýr

FEREX s.r.o, Vodná 1128/23, 949 01 Nitra

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO18795zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2019/10Realizácia dopravného značenia v obci Veľký Kýr

Stomon s.r.o, Slovenská 23/B 940 02 Nové Zámky

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO24558.61zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2020/03Oprava miestnych komunikácií

Današ s.r.o, Vinohrady 575,95135 Veľké Zálužie

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO31350.26zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2020/03Oprava a modernizácia miestneho rozhlasu Veľký Kýr

UNIMONT s.r.o, ul.1.mája 14, 952 01 Vráble

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO11086.8zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2020/03Oprava súsošia Corpus Christi

Erik Bolfa, ReArt, Budovateľská 101, 941 07 Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO12960zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/03Zakúpenie pivných setov

Metro Cash & Carry SR s.r.o., Hlohovecká 332/11, 949 01 Nitra-Mlynárce

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO748.68zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/04Chemické ošetrenie gaštanov

DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO1964.16zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/04Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv.Štefana-vyhotovenie prístrešku

Róbert Gajdošík, Budovateľská 1079, Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO770zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/04Kovové oplotenie starého cintorína II.

Róbert Gajdošík, Budovateľská 1079, Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO2691.3zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/05Regenerácia futbalového ihriska Veľký Kýr

Eurogreen-Slovensko s.r.o., Pri sýpke 56, 951 17 Cabaj-Čápor

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO12320.5zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/05Street workout a fitness park Veľký Kýr

Veríme v Zábavu s.r.o., Pod brezinou 86, 911 01 Trenčín

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO4992zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/07Zberné nádoby na triedenie plastov

Ferex,s.r.o., Vodná č.23 , 949 01 Nitra

Zákazka s nízkou hodnotou19980zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/07Motorová píla Stihl MS 291

BOEL, Novozámocká 582, 941 07 Veľký Kýr

Zákazka s nízkou hodnotou559zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/07Dopravné zrkadlá

STOMON s.r.o., T.Vansovej 24, 940 59 Nové Zámky

Zákazka s nízkou hodnotou1987.44zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/07Uloženie zámkovej dlažby

Roman Horák, Nitrianska 60, 941 06 Komjatice

Zákazka s nízkou hodnotou3523zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/08DHZ príslušenstvo

Pyrokomplet s.r.o., Diakovce 852, 92581 Diakovce

Zákazka s nízkou hodnotou2103.15zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/08Zberný dvor v obci Veľký Kýr – stavebné práce

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO164331.71zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/09Informovanosť a publicita k proj. ZD – ZRUŠENÉ

Kaštieľ Mojmírovce, 951 15 Mojmírovce 919

Zákazka s nízkou hodnotou13216.6zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/03Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv.Štefana-reštaurovanie sochy

Erik Bolfa, ReArt, Budovateľská 101, 941 07 Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO480zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/03Dodávka technológie pre ZD-chemické WC

Johnny service s.r.o., Gjary-Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO1242zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/02Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov

Elkoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO190436.4zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/02Dodávka technológie pre ZD-cestná váha

Agroterm-pulz s.r.o., Ul. 1. mája 4271, 036 01 Martin

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO17040zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/02Bytový dom Veľký Kýr – rekonštrukčné práce

Kóňastav s.r.o., Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO66188.62zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2017/01Stavebný dozor k proj. Zberný dvor

Arnold Mikle, 951 05 Veľký Cetín

Zákazka s nízkou hodnotou2700zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/01Externé riadenie k proj. Zberný dvor

Cassien, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Zákazka s nízkou hodnotou3420zakazka-s-nizkou-hodnotou
2018/029-miestne vozidlo

Rival Car spol. s.r.o., Komárňanská cesta 88, 940 59 Nové Zámky

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO23900zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/03Oprava miestnych komunikácií

Dobrastav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO29995.44zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/03Obstarávanie stolov do VKD

Paulisz stolárstvo, 951 02 Dolné Obdokovce 10

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO8872.8zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/04Dom smútku Veľký Kýr – rekonštrukcia fasády

Koňastav s.r.o., Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO22878.61zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/04Zabezpečenie publicity zvyš. informovanosti v oblasti odp. hospodárstva

Fénnix s.r.o., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO8660zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/05Dodávka a montáž exterierových fitness prvkov a detských lezeckých zariadení

Veríme v Zábavu,s.r.o., Pod brezinou 86, 911 01 Trenčín

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO3200zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/01Chemické ošetrenie gaštanov

DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO1964.16zak-s-nizkou-hodn-%c2%a7117-zvo
2018/01Lakovanie parkiet veľkej sály VKD

Peter Štauber, Výpalisko 31, 940 59 Nové Zámky

Zákazka s nízkou hodnotou2510zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/12Vypracovanie ZaD územného plánu obce Veľký Kýr

Ing. Arch. Gertrúda Čuboňová, Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra

Zákazka s nízkou hodnotou700zakazka-s-nizkou-hodnotou
2017/10Informačná brožúra 1100 ks

Bonsens s.r.o., Jesenského 3, 940 59 Nové Zámky

Zákazka s nízkou hodnotou1034.4zakazka-s-nizkou-hodnotou