DátumNázov projektuCieľ projektuZmluvná výška NFPLink
2017/10Zberný dvor Veľký Kýr

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

371950.6
2018/07Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

179997.05
2018/07Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

179997.05
2018/07Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

179997.05
2020/01MODLAB-moderné laboratória ako prostriedok k efektívnemu

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

53,168.33
2020/01Nízkouhlíková stratégia

Hlavným cieľom projektu je kvalitne vypracovať lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie

13,889
2020/01Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Veľký Kýr

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity a zlepšenie predprimárneho vzdelania Materskej školy v obci Veľký Kýr zo súčasných 68 detí na 88 detí.

288,214.63
2020/01Wifi pre TEBA v obci Veľký Kýr

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Veľký Kýr k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

14,500.00
2021/01Oznámenie o realizácii projektu – Wifi pre TEBA v obci Veľký Kýr

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Veľký Kýr širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

13,775.00
2022/01Oznámenie o realizácii projektu – Wifi pre TEBA v obci Veľký Kýr

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Veľký Kýr širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

13,775.00
2022/01Výstavba detského ihriska

Hlavným cieľom je vytvoriť bezpečný priestor detského ihriska, ktoré bude doplnené o prvky drobnej architektúry. Zámerom je vytvorenie estetického a funkčného priestoru, ktorý bude v požadovanej kvalite.

14,934.00
2022/01Vypracovanie účelových energetických auditov

Vypracovanie účelových energetických auditov. Zazmluvnená výška NFP: 22 344,00 EUR.

22,344.00
2017/10Zberný dvor Veľký Kýr

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

371950.6