Poplatky obecného úradu

Administratívne úkony

Pracovné úkony a prenájom mechanizmov

Prenájom dopravných prostriedkov