máj 2023

29. mája 2023

Deň detí v Kynderku

Pozývame všetkých rodičov a deti, ktoré nemajú možnosť tráviť tento špeci deň v MŠ alebo ZŠ na „DEŇ DETÍ V KYNDERKU“.
29. mája 2023

Rodinná poradňa

Rodinná poradňa.
28. mája 2023

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 26.5.2023.
24. mája 2023

Rozhodnutie

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – „Modernizácia spracovania hrozna a výroby hroznového vína v Rodinnom vinárstve VELKEER“.
23. mája 2023

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční dňa 26. 05. 2023 (piatok) o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.
18. mája 2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky

Písomnosť je uložená na obecnom úrade vo Veľkom Kýre v kancelárii č.3 a adresát si ju môže vyzdvihnúť osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby v […]
16. mája 2023

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

12. mája 2023

Náš Kýrnik č.1 apríl 2023

Informácie pre občanov obce Veľký Kýr.
5. mája 2023

Informácia pre verejnosť

oznamujeme verejnosti, že záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 “ je k nahliadnutiu.