Obecný úrad Veľký Kýr

5. mája 2022

Náš Kýrnik č. 1/2022

11. novembra 2021

Náš Kýrnik č. 2/2021

7. mája 2021

Náš Kýrnik č. 1/2021

12. novembra 2020

Náš Kýrnik č. 2/2020

11. mája 2020

Náš Kýrnik č. 1/2020

30. októbra 2019

Náš Kýrnik č. 2/2019

13. mája 2019

Náš Kýrnik č. 1/2019

17. októbra 2018

Náš Kýrnik č. 2/2018

17. mája 2018

Náš Kýrnik č. 1/2018