október 2023

31. októbra 2023

Smútočný oznam

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 75 rokov zomrel náš spoluobčan p. František Harča, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Pažiť 29. Pohreb zosnulého sa koná dňa […]
26. októbra 2023

Slovanet a.s.

Oznamujeme, že spoločnosť Slovanet a.s. (t.j. prevádzkovateľ Carisma TV) bude mať prerušené služby v obci Veľký Kýr dňa 31.10.2023 (utorok) od 08:00 do 12:00. V prípade otázok môžete […]
24. októbra 2023

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie

Pozývame Vás na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa sa uskutoční dňa 27.10.2023 (piatok) o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.
23. októbra 2023

Smútočný oznam

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 71 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Agneša Konečná, rod. Čebíková, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Pažiť č. 73. Pohreb zosnulej […]
19. októbra 2023

Informácia pre verejnosť

Oznámenie o strategickom dokumente “ Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja-aktualizácia“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva
19. októbra 2023

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zv. 19.10.2023

18. októbra 2023

Transféry na r. 2024

Oznamujeme miestnym spoločenským organizáciám a klubom, že žiadosti o poskytnutie transféru na r. 2024 si môžu podať do 31.10.2023.
18. októbra 2023

Lekáreň

Lekáreň bude dňa 20.10.2023 (piatok) zatvorená z dôvodu školenia.
13. októbra 2023

Oznámenie o začatí konania z.v. 13.10.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks. drevín, koré rastú v obci Veľký Kýr.