apríl 2023

30. apríla 2023

Zberný dvor

Zberný dvor Kačín bude v dňoch štátnych sviatkov 1.5.2023 (pondelok) a 8.5.2023 (pondelok) zatvorený.
24. apríla 2023

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční dňa 28. 04. 2023 (piatok) o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.
21. apríla 2023

Zber veľkoobjemového odpadu

Dňa 22( sobota). a 24.(pondelok) apríla 2023 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu na zbernom dvore kačín. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, […]
20. apríla 2023

Informácia pre verejnosť

oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia spracovania hrozna a výroba hroznového vína v Rodinnom vinárstve“ je možné predkladať najneskôr do […]
18. apríla 2023

Zdravá pitná voda z vlastnej studne

Zdravá pitná voda z vlastnej studne
18. apríla 2023

Made in Hungária – muzikál

Made in Hungária – muzikál.
12. apríla 2023

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce

podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Veľký Kýr zverejňuje zámer obce Veľký Kýr previesť nehnuteľný […]
12. apríla 2023

Zásady o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve Obce Veľký Kýr

podľa zákona č. 507/2010 Z. z. ktorým, sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorých predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva […]
11. apríla 2023

Porucha vodovodu

Oznamujeme občanom, že kvôli poruche vodovodu bude výpadok dodávky vody v obci. Na jej odstránení sa pracuje.