SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Oznámenie o začatí konania

Dátum vyvesenia:

13.06.2024

Dátum zvesenia:

28.06.2024

Popis:

Oznámenie o začatí konania o zmena stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app