SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Kontakty na zamestnancov samosprávy

Ing. Judita Valašková - Starostka obce

Starostka obce

Michal Száraz

Zástupca starostky

 

Ing. Silvia Cilling

podateľňa, stavebníctvo

Ing. Žaneta Kováčová

matrika, overovanie podpisov a listín

Edita Szárazová

správa daní a poplatkov, pokladňa, evidencia hrobových miest

Gizela Lőrincová

daň z nehnuteľností, SHR, sociálne veci, mzdy a personalistika

Gabriela Dubická

evidencia obyvateľov

Erika Együd

účtovníčka

Ildikó Leszkó

hlavný kontrolór obce
úradné hodiny kontrolórky každú stredu od 8.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00

 
Posledná aktualizácia: 15.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app