SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Partnerské obce

Obec Pellérd / Pellérd Község

Obec Pellérd leží neďaleko mesta Pécs v južnom Maďarsku. V súčasnosti má obec 2171 obyvateľov. Z titulu miestnej autority okrem úloh daných zákonom (budovanie a údržba technickej a sociálnej infraštruktúry, poskytovanie služieb) zodpovedá aj za vytváranie dobrých podmienok pre život svojich obyvateľov.

Súčasťou toho je organizácia kultúrnych a športových podujatí s rôznou tematikou pre všetky skupiny obyvateľstva, deti, dospelých i seniorov. Práve organizáciou množstva kultúrno-spoločenských podujatí je obec známa v celom svojom regióne. Obec má vytvorené regionálne i zahraničné partnerstvá.

Partnerstvo s obcou Veľký Kýr siaha do minulosti a bolo založené na základe výmeny obyvateľstva, ktoré v súčasnosti prebieha formou spolupráce v oblasti kultúry, športu a hospodárstva. Obce sa v doterajšej histórii stretli niekoľkokrát, v malom počte účastníkov, nakoľko je medzi nimi veľká vzdialenosť.

 https://www.pellerd.hu/

pellerd-dekret-page-001 pellerd-dekret-page-002    

Obec Hajmáskér / Hajmáskér Község

Obec Hajmáskér sa nachádza v Maďarsku, neďaleko svetoznámeho turistického regiónu vymedzeného jazerom Balaton. Jej poloha ju predurčuje byť významnou z hľadiska cestovného ruchu.

Obec je známa aj historicky, nachádza sa v nej historický vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Z hľadiska súčasnosti je obec úspešnou riešiteľkou projektov spolufinancovaných z EÚ, ktorými sa snaží zlepšiť kvalitu života obyvateľov a svoj celkový vzhľad. Z hľadiska oblastí spojených s realizáciou projektuje potrebné poznamenať, že partnerstvo s obcou Veľký Kýr je relatívne mladé. Vzniklo na základe priateľstva rodín pochádzajúcich z oboch obcí a spoločných predkov, ktorí boli presídlení z Veľkého Kýra do Hajmáskéru po skončení II. svetovej vojny.

Okrem tohto partnerstva je obec aktívna i v rámci rozvoja svojho mikroregiónu vďaka členstvu v miestnej akčnej skupine Bakony és Balaton Keleti Kapuja.

 www.hajmsaker.hu

hajmasker-dekret-page-001 hajmasker-dekret-page-002    

Obec Csengőd / Csengőd Község

Obec Csengőd sa nachádza v južnom Maďarsku v župe Bács-Kiskun. Vzhľadom k svojej polohe má výborné podmienky pre pestovanie viniča a výrobu vína, s čím je spojený celkový charakter obce. Obec sa nachádza v známej vinohradníckej oblasti Kunság. Práve víno bolo jedným zo spojnícs obcou Veľký Kýr, nakoľko vzájomné stretnutia na rôznych prezentáciách vín prerástli až do partnerstva a podpísania partnerskej zmluvy.

Obe obce sa stretávajú v rámci rôznych podujatí spojených najmä s vinohradníctvom a prezentáciou vín. Jedná sa takmer vždy o podujatia s nízkym počtom účastníkov z partnerskej obce. Hoci história obce siaha ďaleko do minulosti, jej budúcnosť je tvorená budovaním dobrých podmienok pre život i s pomocou Európskych fondov.

Z hľadiska občianskeho života v obci pôsobí viacero organizácií tretieho sektora, ktoré pomáhajú obci byť lepším miestom pre život. Jedná sa najmä o športové a kultúrno-spoločenské organizácie.

 www.csengod.hu

csengod-zmluva-page-001 csengod-zmluva-page-002    

Obec Balatonkenese / Balatonkenese Község

Obec Balatonkenese sa nachádza v centrálnom Maďarsku na brehu jazera Balaton.

Ako súčasť turisticky vyhľadávaného a svetoznámeho regiónu je kolorit obce charakteristický množstvom ubytovacích a stravovacích zariadení.

Okrem turizmu je obec rovnako známa aj kvalitným vínom, ktoré sa pestuje v jej okolí. Obec patrí do vinohradníckej oblastí Balatonfüred. Tieto dve skutočnosti sú dominantné nielen na vzhľade, ale i na charaktere obce. Obec organizuje (najmä v hlavnej turistickej sezóne) rôzne festivaly a podujatia nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre návštevníkov obce z domova i zo zahraničia. Je členom miestnej akčnej skupiny Bakonyés Balaton KeletiKapuja, ako aj ďalších regionálnych združení. Cezhraničné partnerstvo má s obcou Veľký Kýr už niekoľko rokov.

Obce spája tradícia pestovania vína, spolupráca škôl a športových klubov.

 www.balatonkenese.hu

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app