SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Základné informácie

Veľký Kýr leží v Podunajskej nížine na oboch brehoch starého koryta rieky Nitry. Patrí okresu Nové Zámky a Nitrianskej župe. Rozprestiera sa na ploche 2363 hektára. Po prvýkrát je spomenutý v listine kráľa Kálmána z roku 1113 z príležitosti darovania dediny zoborskému opátstvu. Archeologické nálezy dokazujú, že dedina bola obývaná už v kamennej dobe, a že Rimania v 1. storočí nášho letopočtu tu postavili pohraničnú strážnu vežu, v ktorej sa neskôr usídlili Avari a po nich Slovania. Nitru samotnú a okolie Nitry dobili Maďari z kmeňa Kér, vodcom ktorého bol Huba, a táto osadlosť sa stala jednou z jeho osadlostí. 

Spomienku toho uchovalo starodávne meno dediny, ktoré je totožné s menom kmeňa

 

Poloha obce

Odlesnený chotár obce je nivou rieky Nitry, Starej Nitry a vyšších terás Nitrianskej pahorkatiny. Obec sa vymedzuje pásmom 48° zemepisnej šírky a 18° zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 132 m n. m., chotár v nadmorských výškach 126 – 204 m n. m., toto územie sa ešte zaraďuje do Podunajskej nížiny s prvými náznakmi Zoborského masívu. Obec leží v nive rieky Nitry. Cez stred obce preteká staré koryto rieky Nitra.

V susedstve Veľkého Kýru sa rozprestierajú obce Branč, Komjatice a Vinodol. V širšom okolí obce sa nachádzajú tieto väčšie mestá: Šurany, Nové Zámky, Nitra. Cez obec vedie štátna cesta I. triedy č. 64. a železničná trať Nové Zámky – Prievidza.. 

Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.2021 

spolu: 2980
muži: 1480
ženy: 1500

Predproduktívny vek (0-14): 408

Produktívny vek (15-64): 1993

Poproduktívny vek (65 alebo viac): 579

 
Etnické zloženie obyvateľstva

Maďari: 64,29 %
Slováci: 35,27 %
Česi: 0,09 %
a iní

Občianska vybavenosť

Školstvo, výchova: materská škola, základná škola.

Kultúra, osveta: malý kultúrny dom, veľký kultúrny dom, klub dôchodcov, miestna knižnica. *Telovýchova, šport: ihrisko pre deti, telocvičňa, veľkoplošné ihrisko, maloplošné ihrisko, tenisové kurty.

Zdravotníctvo: zdravotné stredisko, lekáreň.

Maloobchodná sieť: širokosortimentné potraviny, tabak a PNS, špecializované potraviny, textil, obuv, domáce potreby, špecializované predajne.

Verejné stravovanie: pohostinstvo, reštaurácie, bufet,penzión iné. Výrobné a opravárenské služby: Roľnícke družstvo, pekáreň, oprava obuvi,stavebníctvo.

Nevýrobné služby: holič, kaderník, smútočná sieň, cintorín. Správne inštitúcie: Obecný úrad, pošta, požiarna zbrojnica.

Náboženstvo: V obci je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 1332 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1371.

Posledná aktualizácia: 25.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app