SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Dôležité telefónne čísla

Ing. Judita Valašková

0915/200 801
 035/6925 080
Starostka obce

Jozef Száraz

 0915/431 252

správca cintorína

Spoločný stavebný úrad Šurany

 035/6500 109

-  povolenia na odstránenie stavby

-  stavebné povolenia

-  ohlásenia drobnej stavby

Farský úrad Veľký Kýr

035/6593 426
 

Základná škola Veľký Kýr

035/6593 133
 

Materská škola Veľký Kýr

035/6593 031
 

Ambulancia obvodného lekára

0948/630 631
 

Zberný dvor Kačín

  - Pondelok 8:00-12:00 a 13:00-16:00 Streda 10:00-12.00 a 13:00-18:00 Sobota 8:00-14:00.

Lekáreň

0907/718 509
 

Pošta Veľký Kýr

 035/6593 013
 035/6593 084
 

Vývoz splaškovej vody zo žúmp

0919/163 534
- vývoz splaškovej vody zo žúmp treba nahlasovať vodičovi p. Štefanovi Letkovi

Obvodné oddelenie PZ Šurany

 035/650 09 40
 0961 33 3915
Nitrianska 13, Šurany

Ohlasovňa požiarov

035/69 25 083
 Mimo pracovnej doby: 0915/200 801
prac. dni od 8:00-16:00
Posledná aktualizácia: 23.05.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app