SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Poplatky obecného úradu

Administratívne úkony

Vyhotovenie 1 strany čierno-bielej fotokópie formátu A4

0,20 €

Vyhotovenie 1 strany farebnej fotokópie formátu A4

0,50 €

Vydávanie potvrdení na vlastnú žiadosť občana

5,00 €

Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase – miestni občania

3,00 €

Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase – cudzí občania

6,00 €

Smútočný oznam v miestnom rozhlase

Bezplatne

Predaj 120 l smetnej nádoby

Podľa obstarávacej ceny

Zviazanie dokumentov trikolórou

1,00 €    

 

Pracovné úkony a prenájom mechanizmov

Hliníkový rebrík

2,00 € / deň

Betónová miešačka

5,00 € / deň

Vibračné sito

7,00 € / deň

Pristavenie vlečky/veľkokapacitného kontajnera na BIO odpad

10,00 €

Motorová píla (len so zodpovedným pracovníkom OcÚ)

15,00 € / hod.

Strunová kosačka (len so zodpovedným pracovníkom OcÚ)

15,00 € / hod.

Zapožičanie pivného setu občanovi obce (stôl + 2 lavice)

4,00 € / deň    

 

Prenájom dopravných prostriedkov

Hon – 1 km jazdy + za každých 15 minút

1,00 € + 7,00 €

Traktor + vlečka/veľkokapacitný kontajner na BIO odpad

3,00 €/ 15 min

 

Služby poskytované na pohrebisku

Režijné poplatky za užívanie obradnej siene domu smútku a kaplnky    17,00 €
Za použitie chladiaceho zariadenia DS a v kaplnke za prvé 2 dni   7,00 € 
Za 3. a každý ďalší začatý deň    3,00 €
Zapožičanie rámu na betónovanie základov hrobu    2,00 € 
 Zapožičanie rámu na betónovanie základov urnovej hrobky   2,00 € 
Prenájom hrobových miest na prvých 10 rokov: jednohrob  7,00 €
dvojhrob 14,00 €
trojhrob 21,00 €
štvorhrob  28,00 €
Prenájom urnového miesta na prvých 10 rokov   4,00 €
Jednodňový poplatok za vstup na pohrebisko pre pohrebné služby alebo zhotoviteľov hrobového príslušenstva   7,00 €
Celoročný poplatok za vstup na pohrebisko pre pohrebné služby alebo zhotoviteľov hrobového príslušenstva   65,00 €
Posledná aktualizácia: 28.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app