SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Veľký Kýr

Sídlo: Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

IČO: 00309109

DIČ: 202041630

Štatutárny zástupca: Ing. Judita Valašková - starostka obce

e-mail: starostka@velkykyr.sk

tel. č.: +421 35 6925 080

   

     Obec Veľký Kýr je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app