SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Zoborská listina kráľa Kolomana z roku 1113

V časoch najslávnejšieho kráľa Kolomana, ktorého Boh naplnil nekonečnou milosťou svetskej aj večnej slávy za osvieteného muža ostrihomského arcibiskupa Vavrinca, som ja Godefrid, opát zoborského kostola, v pokoji vlastnil všetky majetky a ľudí tohože kostola, upokojené po vzbure zapríčinenej vojvodom Moravanov Otom. Spomínané majetky som s veľkým úsilím zjednotil a ľudí (svojho) kostola, ktorí sa odvážne vyhlásili, ze slobodných, podľa spravodlivosti tomuto kostolu znova navrátil, za pomoci spomínaného kráľa a spomínaného arcibiskupa Vavrinca a iných kniežat, a hranice spomenutých majetkov som dal preskúmať veľmi starostlivo od skúsených ľudí, ktorí zaznačili akékoľvek pochybnosti o týchto majetkoch, aby sa vyhlo akýmkoľvek chybám.

Keď som teda ja, Godefrid opát, podľa toho ako som mohol, požiadal najvíťaznejšieho kráľa Kolomana a arcibiskupa Vavrinca, kniežatá kráľovstva, Kozmu a Mojžiša, ktorí dosvedčili pravdu, poníže príduc k súdu kráľovskej prítomnosti urobil som zjavným, že môžu byť veľké pochybnosti o týchto majetkoch. Teda skutočne kráľ plný milosti na základe svedectva spomínaných komesov mi ustanovil ctihodných mužov za pristaldov, a to Cevu, kuriálneho sudcu župana Mojžiša, a iného menom Batonu, a nariadil im vyznačiť hranice všetkých majetkov svätého Hypolita. Potom naozaj, aby po uplynutí viacerých rokov a nedbanlivosťou niektorých predchodcov nedošlo ku škode, rozkázal svedectvom ctihodných mužov určiť (hranice), ako to dosvedčuje táto listina. V Mučeníkoch, Debrovo údolie je zemou svätého Hypolita; druhou hranicou (Mučeníkov) je Issol v Jarku, potom Bolerád, ktorej zeme medzníkom je hruška; ďalej hranicou Durada, jej les s dedinou Buš (ktoré ležali v priestore Čápora, Cabaja, Horného Jatova a Trnovca nad Váhom); les, ktorý je pri dedine Veča patrí celý svätému Hypolitovi a je medzníkom zeme (Mučeníky); druhý medzník zeme je s dedinou Strojka na vrchu Reza; rybník patrí celý svätému Hypolitovi; na lúke Ura je druhý medzník s dedinou Čombaj (Dlhá nad Váhom); v druhej dedine Čombaj je druhý medzník; oproti dedine (Horná) Kráľová je medzníkom istý pramen, ktorý sa volá foráš; druhý medzník sa volá Laprečina, v (zaniknutej) dedine Boze (ktorá ležala medzi Hornou Kráľovou a Hájskym) je druhý medzník, (posledný) medzník (Mučeníkov) je v Kepežde (Hájskom).

V dedine Čombaj je toľko zeme, koľko sa obrába ako jedno poplužie. V Hetmíne (chotár Šale, ide hranica) od jasenového stromu, ktorý je vedľa dediny Trnovec (nad Váhom) až po dedinu Chmeľany na vrchu, ktorý sa volá Kozmas, kde je medzník onej zeme Hetmín; rybník, ktorý sa volá Piskor, s dedinou, ktorá sa volá Pieščany je druhý medzník; les, ktorý sa volá Kuleša patrí svätému Hypolitovi; tenže les spolu s dedinou Dvorec je druhým medzníkom; rybník, ktorý sa volá Maga je posledným medzníkom s dedinou Trnovec. Medzník dediny Neded je v údolí v dedine Vlčany; druhým medzníkom je Eik; v dedine Kopčany (v chotári dnešného Palárikova) je rybník, ktorý sa volá Archi a je rozdelený, jedna časť patrí Kopčanom, druhá dedine Neded; je tu rybník, ktorý sa volá Karstis a na jeho konci je druhý medzník s dedinou, ktorá sa volá Zemné; v rybníku, ktorý sa volá Mortus je posledný medzník s dedinou Nariaš. Z dediny Bojničky aj z lesa aj zo zeme, koľko majú hlohoveckí hradčania, toľko má aj svätý Hypolit. V Koplotovciach sú dva ostrovy v rieke Váh, ktoré patria svätému Hypolitovi; v tejže dedine je polovica zeme svätého Hypolita, polovica patrí Hradčanom.

Z dediny Voderady je medzníkom od dediny Dobrata potok Dubová; zo strany Maduníc je medzníkom vŕba, od dediny Červeník je medzníkom dub; v tejže dedine je druhým medzníkom istý pramen a buk; v dedine Lučinci je medzníkom riečka, zo strany Otrokoviec je medzníkom potok, ktorý sa volá Bystrica; v dedine Tavvicz je dlhá jama a popri nej nasadili akési kry, čím vyznačili medze; v dedine Bohunice je medzníkom istý dub, oproti Pečenadom je medzníkom veľký dub. Prvý medzník dediny Gán je s dedinou biskupa, druhý je medzi tam urobenými jamami s tou dedinou Gán, čo patrí hradu Hlohovec; a s touže dedinou tretí medzník je v nejakom rybníku, ktorý sa volá Čipkáš.

Medzníkom (Svätej) Chrasti sú vinica v dedine Nekyje (chotár Vlčkoviec), oproti Siladiciam dva stromy, ktoré označili dvoma krížikmi, oproti Brestovanom je medzníkom riečka Blava, oproti Kostoľanom je medzníkom vŕšok. Medzníkom dediny Krupá je oproti dedine Sile Orlí vrch; do (zaniknutej) dediny Sibel prechádza (z Krupej) cesta, ktorá oddeľuje zem komesa Kozmu, kde ako medzník urobili vyvýšeninu (zo zeme); oproti Malženiciam vyznačili medzník tromi vyvýšeninami (zo zeme) Dedina Krakovany mala ako medzník so (zaniknutou) dedinou Bašovce topoľový lesík, jej druhým medzníkom oproti Strážam je riečka Holeška; oproti (zaniknutej) dedine Poskoz je hranicou Šípkovský potok a dub; oproti (zaniknutej) dedine Messan (Mečany ležali asi v časti dnešného vrbovského alebo šípkovského chotára) je medzníkom vŕšok a pri nom dub. Medzníkom dediny Ostrov oproti Orvišťu je vŕba a ešte jeden strom. Medzníkom dediny Trebatíc oproti Piešťanom je hruška, druhým medzníkom oproti Kocuriciam je dub a posledný medzník je v (zaniknutej) dedine Kunoz (ktorá ležela asi v chotári dnešných Boroviec). Medzníkom dediny Dubokany (ktorá ležala v chotároch dnešných Livinských Opatoviec a Chudej Lehoty) boli dub a hruška, ďalším medzníkom oproti Solčiankam bola studna (studnova jama), oproti Norovciam štyri hrušky, oproti Šišovu dub; oproti podhradčanom z Borčian medzníkom bol ostrov a riečka Livina; oproti Nadliciam medzníkom boli duby.

Medzníkom Trenčianskej dediny svätého Hypolita (Opatovce, dnes súčasť Trenčína) bol dub, vŕba, a topoľ; tieto tri stromy sú aj medzníkom oproti Nozdrkovciam a (okrem nich) dva stromy nad vodou; zo strany (zaniknutej) dediny Radčice medzníkom medzi zemou svätého Hypolita a zemou muža nazývaného Mala je sedem dubov; medzníkmi s ním sú aj rybník a dve doliny a medzník postavený z kamenov na lúke; oproti (zaniknutej) dedine Dobrany je medzníkom riečka Turná; oproti (zaniknutým) Látkovciam je medzníkom riečka Turná a veľmi veľká dolina a na jej konci je medzníkom vojvodské pole, z ktorého tretina patrí svätému Hypolitovi. Medzníkom bol zo strany Račíc vápencový vrch a nižšie jarabina, topoľ a rieka Nitra; a za riekou na lúke medzníkom je vŕšok z kamenov; zo strany Novákov medzníkom je rieka Istobnica; oproti Kocuranom je medzníkom riečka Opočen a stromy, označené krížikmi a riečka Geliska, potom kamen a nad kamenom je kríž ako medzník; pri riečke Jeleška je strom, v ktorom je kamen a (ďalej) popri riečke je druhý kamen, v ktorom je železo a potom je strom, v ktorom sú dva kamene; oproti podhradčanom z Bojníc je medzníkom horúci pramen a potom kamen; oproti Prievidzi sú medzníkom tri (navŕšeniny) zo zeme a štyri duby. V Turci je istá dedina svätého Hypolita, ktorej medzníkom v dedine Viesčany je jedľa a dub; druhý medzník je v akomsi (listina je silne poškodená, nečitateľná), tretím medzníkom je rieka Turiec; oproti (Slovenskému) Pravnu je medzníkom riečka Polerieka. Medzníkom Kostolian (pod Tríbečom) je dolina; od podhradčanov z Kostolian ich oddeľuje riečka Drevenica; oproti (dedine) Subiniza je (medzníkom) dub obložený kamenmi; oproti dedine (Zlaté) Moravce je medzníkom lesa svätého Hypolita dub a oproti Konskej (žrebčincu) les, ktorý sa volá Tribeč; polovica patrí svätému Hypolitovi, druhá (polovica) mestu Nitre. Medzníkom dediny Kolínany je dub obložený kamenmi a dolina; oproti Čeľadiciam je medzníkom dub a oproti Sokolu močiar a z močiara polovica patrí svätému Hypolitovi a druhý medzník je pri istej studni Modor; oproti Jelencu (Gimeš) je medzníkom cesta, vedúca do Lefantoviec; oproti Lefantovciam je medzníkom lesa svätého Hypolita (uhliarska) pec. Medzníkom Žirian je riečka Zutiška.

V Štitároch má svätý Hypolit štyri poplužia zeme, Malanta má tiež štyri poplužia, v Lapáši jedno poplužie, podobne v Janíkovciach, aj v Nevidzi. V Pohraniciach má svätý Hypolit spoločnú zem a vinice s ostatnými roľníkmi; medzníkom dediny Pohranice je studna Ciker a miesto Scumedi. V majeri Gron je kúpená zem sedemdesiatsedem jutár od muža menom Deda. Vo (Veľkom) Kýri je medzníkom od podhradčanov z (Malého) Kýru kamen a druhý medzník je urobený zo zeme na vrchu; oproti Vinodolu je medzníkom riečka Vlčec; z druhej strany riečky máme spoločný les s celou provinciou Prudaš a máme tri spoločné ostrovy, podobne ostrov Trusmer a iný ostrov Cetín. (Zaniknutá) dedina Kút má ako medzník kopec zeme nad riečkou Černíkom; nad brehom (rieky) Nitry je medzníkom jama; medzníky oproti (zaniknutej) dedine Cabaj sú (navŕšené) zo zeme. Medzníkom (asi majetku Továrniky) k dedine (Malá) Kesa bol Vrch sveta, od (Veľkej) Kesy jama, od Továrnikov a iných Továrnikov a od Podhradskej Kesy, spolu s týmito dedinami komesa je zem svätého Hypolita.

V dedine Vajka, koľko majú zeme Gyorčania, toľko majú (aj) služobníci svätého Hypolita. (Územie okolo) kláštora svätého Hypolita má prvý medzník s Hradčanmi pri prameni, ktorý sa volá Narath; a od pramena ide cesta až k vrchu, ktorý sa volá Židovský vrch; na tomto vrchu dve časti patria svätému Hypolitovi, tretia časť patrí k dedine Dvorčany (dnes chotár Krškan); a pod týmto vrchom je istý malý ostrov, potom kamen, potom hruška, potom tiež kamen a rieka Nitra, potom (susedí) so (zaniknutou) dedinou Čierna a s Lužiankami; medzníkom oproti Dražovciam je cesta z Čiernej, ktorá vedie k istému vrchu, ktorému sa hovorí Zajačí vrch a z toho vrchu až k Nitre (ide hranica) s dedinou Dobrotok; oproti Čeľadiciam je medzník až pri hniezde, ktoré sa volá orlie a s dedinou Čierna máme medzník na rieke Nitra; s dedinou Sokolníky máme medzník kamen a potom dva buky a potom je medzník pri jame, ktorej sa hovorí vlčia; oproti Mecheniciam je medzníkom les, ktorý sa volá Bukovina; oproti dedine Štitárom a Hrnčiarovciam je medzníkom vrch Zobor. V (zaniknutej) dedine Staul má jednu časť svätý Hypolit, druhú komes Kozma, tretiu majú komrníci a podhradčania.

Vyhotovená bola táto listina roku 1100 trinásteho za konkurenty 7, epakty 11, v 6. roku indikcie, za panovania najzbožnejšieho kráľa Uhrov Kolomana, za pána Vavrinca vládnuceho na ostrihomskom metropolitnom stolci.

Potvrdené je toto privilégium svätého Hypolita a spečatené pánom Manassisom, záhrebským biskupom, na príkaz spomenutého kráľa. Z ostatných biskupov boli potvrdzovateľmi pán Pavol kaločský, pán Šimon päťkostolný, pán Volfer jágerský, pán sedmohradský biskup Šimon, pán Matúš vesprímsky, pán Marcel vacovský, pán Juraj rábsky, pán Sixt varadínsky, pán Vavrinec čenádsky, pán Juraj jadranský, Felicián prepošt stoličnobelehradský, Róbert ostrihomský; zo županov Ján nádvorný palatín, Saul biharský, Quelede báčsky, Tomáš stoličnobelehradský, Teobald šomoďský, Merkur knieža sedmohradský.

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app