Kronika obce Veľký Kýr

Obec >

Kronika obce

 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
DIGITALIZÁCIA:
Ing. Ildikó Bottlíková - preklad, korekcia Július Andruško - prepis, index Mgr. Daniel Száraz - prepis, digitalizácia
Digitálna verzia © 2010, 2018 „DIGITÁLNA kronika obce VEĽKÝ KÝR Spracoval: Mgr. Daniel Száraz“ ® je zapísaná ochranná známka pod č. 248335. Majiteľom ochrannej známky je Webstern s.r.o.