Obecný úrad Veľký Kýr

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce