Obecný úrad Veľký Kýr

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu