Obecný úrad Veľký Kýr

Zásady o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve Obce Veľký Kýr