Obecný úrad Veľký Kýr

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 konaných dňa 29.10.2022 v obci Veľký Kýr