Obecný úrad Veľký Kýr

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti