Obecný úrad Veľký Kýr

V.V. Oznámenie o začatí územného konania