Obecný úrad Veľký Kýr

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zv. 19.10.2023