Obecný úrad Veľký Kýr

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva