Obecný úrad Veľký Kýr

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva