Obecný úrad Veľký Kýr

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva