Obecný úrad Veľký Kýr

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva