Obecný úrad Veľký Kýr

Oznámenie o začatí konania zv. 13.9.2023