Obecný úrad Veľký Kýr

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe rodinného domu- ul. Petőfiho č. 434