Obecný úrad Veľký Kýr

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 Obce Veľký Kýr