Obecný úrad Veľký Kýr

Oznamy OcÚ

11. apríla 2023

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 Obce Veľký Kýr

o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie […]
27. marca 2023

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční dňa 31. 03. 2023 (piatok) o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.
10. marca 2023

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021–2027.
7. marca 2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Nitra na pobočke v Nových Zámkoch, Kukučínova 1, […]
27. februára 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Obce Veľký Kýr za rok 2022: 62,58%

Oznámenie v zmysle § 4 ods. 6 zákona c. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. […]
15. februára 2023

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Oznamujeme, že dňa 3.5.2023 o 13.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Natálie Ďurákovej sa bude konať dražba nehnuteľnosti v k.ú. Veľký Kýr.
9. januára 2023

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2023

9. septembra 2022

Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje chovateľov ošípaných na možný výskyt afrického moru ošípaných v okrese Nové Zámky a nabádajú chovateľov na ostražitosť. EFSA-poster-A3-chovatelia-1  […]
19. augusta 2022

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 28. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 8. 2022 o 19,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.