Zoboralji községek

Zoboralji községek

A Zoboralji Községek Regionális Társulása / ZKRT / a Nyitrai kerület északkeleti részén található. A mikrorégió kiterjedése 19 440 ha, a lakosok száma pedig 21000. A ZKRT-t 1992-ben alapították a községi alapításról szóló 369/1990 Tt. törvény 20. §-a értelmében. A ZKRT kezdeti tevékenysége az alapítás évére tehető, amikor lerakták a községek kölcsönös együttműködésének alapjait. A társulás kiépítése jelképesen a „Zsérei remény emlékszobor“ ünnepélyes felavatásával tetőzött 1994-ben. A társulás megteremtette a „Zoboralji kulturális ünnepségek“ és a Zsérei remény emlékszoborra való koszorú elhelyezéssel egybekötött „Megbékélési napok“ regionális ünnepségek hagyományát.  Ez a tény tanúskodik arról, hogy ahol nem hiányzik a kölcsönös együttműködés és partnerség prezentálása iránti akarat és elszántság, ott a pénzügyi eszközök csak részleges korlátozást jelentenek. A ZKRT-t 15 község alkotja, melyek 3 kerületre terjednek ki: Nyitra, Aranyosmarót, Érsekújvár.

Nagykér község tagja a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének, a Falvak fenntartható kommunális hulladékkezelési szövetségének, a Zoboralji Községek Regionális Társulásának, az Érsekújvári, párkányi és surányi térségbe tartozó városok és falvak szövetségének, valamint a Regionális Képző Központnak. 

ÁLTALÁNOS VESZÉLY
- két percig tartó, váltakozó hangmagasságú, folytonos szirénahang jelzi a veszélyt vagy rendkívüli esemény bekövetkezését, illetve a rendkívüli esemény következményeinek lehetséges továbbterjedését

VÍZVESZÉLY
- a hat percig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang vízveszélyt jelez

A VESZÉLY ELMÚLÁSA
- két percig tartó, egyenletes hangmagasságú, ismétlés nélküli szirénahang

Nagykér község elektronikus szirénájának tervezett PRÓBÁJÁRA a
lakosság előzetes tájékoztatását követően kétperces, folytonos
szirénajelzéssel kerül sor.