Obecný úrad Veľký Kýr

Zsl. Vodárenská spoločnosť, Nové Zámky