Obecný úrad Veľký Kýr

Zoltán Malý, Magdaléna Malá, Veľký Kýr