Obecný úrad Veľký Kýr

Zoltán Dragúň a manželka, Branč