Obecný úrad Veľký Kýr

Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr