Obecný úrad Veľký Kýr

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, MO Veľký Kýr