Obecný úrad Veľký Kýr

Zberný dvor v obci Veľký Kýr – stavebné práce