Obecný úrad Veľký Kýr

Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr II.polrok