Obecný úrad Veľký Kýr

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky