Obecný úrad Veľký Kýr

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nové Zámky